K čemu slouží vyšetření CRP?

30.12.2010 09:30

CRP je parametr zánětu, který slouží k odlišení virové a bakteriální infekce. Zatímco u virové infekce k významnému vzestupu CRP nedochází, u bakteriální infekce se hodnota CRP zvyšuje již po několika hodinách od jejího vzniku. Vyšetření tedy umožní zjistit závažný stav v době, kdy ještě nejsou projevy nemoci v organizmu plně vyjádřeny, a tak bez zbytečného prodlení rozhodnout, zda je vhodné antibiotika nasadit (u bakteriální infekce), nebo ne (v případě virových onemocnění).

Odběr a vyhodnocení testu v ordinaci trvá několik minut.

Kontakt

MUDr. Klaudia Větrovská Praktický lékař

Lékařský dům
Plzeňská 1880
266 01 Beroun
Telefon: 725 056 248 vetrovska@ordinaceberoun.cz